SWEDEN STOPS PCR TESTS AS COVID19 DIAGNOSIS.

SWEDEN STOPS PCR TESTS AS COVID19 DIAGNOSIS.

A growing body of research indicates an unacceptable level of false positives (96% at 35 cycles and above) to make the PCR a reliable diagnostic tool for Covid.

 

Legal precedent set. The Swedish Public Health Agency has developed national criteria for assessing freedom from infection in covid-19.

Guidance on criteria for assessment of freedom from infection in covid-19

The Swedish Public Health Agency has developed national criteria for assessing freedom from infection in covid-19.

The PCR technology used in tests to detect viruses cannot distinguish between viruses capable of infecting cells and viruses that have been neutralized by the immune system and therefore these tests cannot be used to determine whether someone is contagious or not. RNA from viruses can often be detected for weeks (sometimes months) after the illness but does not mean that you are still contagious. There are also several scientific studies that suggest that the infectivity of covid-19 is greatest at the beginning of the disease period.

The recommended criteria for assessing freedom…]

Vägledning om kriterier för bedömning av smittfrihet vid covid-19

Folkhälsomyndigheten har tagit fram nationella kriterier för bedömning av smittfrihet vid covid-19.

PCR-tekniken som används i test för att påvisa virus kan inte skilja på virus med förmåga att infektera celler och virus som oskadliggjorts av immunförsvaret och därför kan man inte använda dessa test för att avgöra om någon är smittsam eller inte. RNA från virus kan ofta påvisas i veckor (ibland månader) efter insjuknandet men innebär inte att man fortfarande är smittsam. Det finns också flera vetenskapliga studier som talar för att smittsamheten vid covid-19 är som störst i början av sjukdomsperioden.

De rekommenderade kriterierna för bedömning av smittfrihet grundar sig därför på stabil klinisk förbättring med feberfrihet i minst två dygn och att det gått minst sju dagar sedan symtomen började. För de som haft mera uttalade symtom gäller minst 14 dagar sedan insjuknandet och för de allra sjukaste, individuell bedömning av behandlande läkare.

Kriterierna har tagits fram i samarbete med företrädare för specialitetsföreningarna inom infektionsmedicin, klinisk mikrobiologi, hygien och smittskydd. Dessa har senast diskuterats i gruppen vid möte 19 april 2021 med anledning av de nya virusvarianterna. Bedömningen blev då att ingen uppdatering behövdes. Rekommendationerna kommer att uppdateras allteftersom ny kunskap om smittsamhet vid covid-19 tillkommer.

Relaterad läsning

Vägledning för användning av antigentester vid covid-19

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Publicerad: 21 juli 2020
  • Uppdaterad: 30 november 2020
  • Artikelnummer: 20110

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
RSS